DELFIN SPORTEGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR

Friss információk
Dr. Cser-Palkovics András
Az elmúlt hetekben rendszeresen tárgyaltunk a kormányzattal azenergiaválság és annak következményei kapcsán. Eddig nem hoztam nyilvánosságraezeket az egyeztetéseket, mert nem szerettem volna hiábavaló reményeketkelteni, ameddig nem fix egy-egy megállapodás. Most azonban egy fontoseredményt bejelenthetünk - az uszoda nyitva tartásával kapcsolatban - Vargha Tamássalközösen, akinek a közbenjárását most is köszönöm! A Kormány érti és érzi, hogy bizonyos sportlétesítmények, ígykülönösen az uszoda nagyon nehezen pótolható, de fontos és népszerű sportolásilehetőséget nyújtanak, ezért biztosítja Fehérvár számára annak a pénznek a nagyrészét, ami a Csitáry uszoda főépületének novemberi és decemberi nyitvatartásához kell! Ez körülbelül 80 millió forintot jelent, ami aköltségnövekedés mintegy 70-80%-át fedezi. A fennmaradó részt a városbiztosítja. Ez azt jelenti tehát, hogy a korábbi közgyűlési döntést mamódosítottuk és így szerencsére október 31-én nem zár be az uszoda főépülete,hanem december 31-ig biztosan nyitva tudjuk azt tartani és csak a sátrat zárjukbe erre az időszakra. Hogy mi következik januártól, azt egyelőre nem tudomÖnöknek megmondani, tárgyalunk majd természetesen arról is. Minden a távhő áránés az energiahelyzeten múlik. Ebben a nehéz helyzetben egyszerre egy lépésttudunk tenni, bízom azonban abban, hogy ez a lépés elnyeri mindenuszodalátogató tetszését! A mostani döntés azért is különösen fontos előrelépés, mert ígyvan lehetőség folytatni az óvodai és iskolai úszásoktatást, ami kiemelttársadalmi célja a városunknak és komoly segítség az iskoláknak, óvodáknakegyaránt.Mindeközben a jövővel is foglalkozunk. A Városgondnokságelkezdte az uszoda épületének energetikai felújítását tervezni és előkészíteni.Ez egy hosszabb és komplex munka lesz, valószínűleg milliárdos értékűberuházás. Szeretnénk előkészíteni a felújítást, hogy amint lesz fedezet rá,indulhassanak is a munkálatok. Köszönöma Kormány támogatását, külön Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úrsegítségét, amivel sportszakmai alapon az ország számos településén támogatjákaz uszodák működtetését. Jó bizonyítéka ez annak, hogy ha az önkormányzat és azállam összefognak, a legnehezebb helyi kihívásokat is meg tudjuk oldani.  
DELFIN SPORTEGYESÜLET

A nehéz, szervezéssel töltött sűrű hetek után az alábbi jó hírünk van, megköszönve a város vezetőinek és
Kozáry Ferenc /Fehérvár Babauszoda és Fittház / tulajdonosának segítségét:

Judit néni,Kriszti néni,Bandi bácsi,Marci bácsi edzései, foglalkozásai az októberi időpontokban és helyszínen (Csitáry G.Emil uszodában) folytatódik.
Változás 2023 januárban lehetséges, akkor elővesszük a https://www.facebook.com/fehervarbabauszoda/ és a sátras medencére készült "B" forgatókönyvet.
Az elnökség döntése : tagsági díjakban nincs változás,ua. mint az október havi.
tagdíj 12.000 Ft + 6.000 Ft sportolói óra /havi belépés korlátlan/
tagdíj 12.000 Ft 2 v 3 heti foglakozáson való részvétel / belépőjegyet az uszoda pénztárában kell megvenni /
tagdíj 8.000 Ft heti 1 foglalkozáson való részvétel / belépőjegyet az uszoda pénztárában kell megvenni /

Elérhetőségeink

8000 Székesfehérvár, Mészöly G.u. Csitáry G.Emil Uszoda (http://www.csitaryuszoda.hu)További információk az uszoda elõcsarnokában lévő Arena sportboltban, ahol az úszáshoz szükséges felszerelés is megvásárolható hétköznap 15:00-18:00 között.

Edzések, úszótanfolyamok helyszíne:

8000 Székesfehérvár, Mészöly G.u. Csitáry G.Emil Uszoda (http://www.csitaryuszoda.hu)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.