DELFIN SPORTEGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR

2005 Úszás Dániel András

Dániel András úszószakedzõ az Alba Volán SC hajdani úszószakosztályának a létrehozója, életben tartója, eredményeinek, sikereinek a kovácsa. Vele beszélgettünk a múltról.

- Ha jól emlékszem, az Alba Volán SC 1973-ben vette át a MÁV Elõre SCv úszó szakosztályát, és a városi sportiskola versenyzõit, õk jelentették akezdetet - emlékezett vissza a mester.

- Mekkora volt a létszám a kezdetekben ?

- A sportiskolában csupán 5-6 úszó volt, s ez a létszám duzzadt a fejlesztést követõen - 1978-ra- 70-80 fõvé.

- Az adott bázis meglétét követõen mikor jelentkeztek elõször az eredmények

- Az említett évben, tehát 1978-ban az ifjúsági bajnokságokról már érmeket hoztunk, és a késõbbiekben az érmek színe mind fényesebb lett. Gyömrei Lajos háromszoros bajnok volt, Miskovits Éva kétszer állhatott a dobogó tetejére. Sáringer Károlyról elsõként kellett volna szót ejteni, hiszen õ volt a legeredményesebb volános úszó. Karcsi a felnõtt ob-n kétszer is a dobogó harmadik fokára állhatott, az ifi bajnokságon pedig éveken át verhetetlenvolt.

- Igazi fedett uszoda híján hogyan lehetett minõségi munkát végezni?

- Az Árpád fürdõben négy 25 méteres sávon dolgoztunk, a mostani lehetõségekhez képest az akkori körülményekre, mint viccként lehet visszatekinteni. Csakhogy: lelkesedéssel, jó szakmai munkával igyekeztünk pótolni a körülményeket.

- A '70-es években másként lehetett sportolni? Egyáltalán: milyen lehetõségei voltak akkor a sportnak?

- Az Alba Volán SC úszószakosztályában Fornai Miklós vezetésével magas színvonalú munkát végez- hettünk fedett uszoda híján is. Nyáron rendre elmentünk Dunaújvárosba,hiszen az ottani vadonatúj fedett uszodában paradicsomi körülmények között dolgozhattunk. Minden lehetõséget igyekeztünk megragadni a színvonalas, jó eredményeket hozó munka elvégzésére, illetve a közösség egyben tartá sára. Edzõtáboroztunk külföldön, belföldön, s mindezt lehetõvé tette a jó bázis, a Volán. Élén Varga Sándor sportklub elnökkel,akihez nem tudtunk odamenni olyan kéréssel, amit ne oldott volna meg. Maximálisan mellettünk voltak, maximálisan segítettek bennünket.

- A lelkesedés nagyobb volt, mint amilyen napjainkban?

- O, nagyon nagy volt mindenkiben a többet, jobbat akarás. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen az egyik legsikeresebb szakosztállyá nõttük ki magunkat a '80-as évekre. Kár,hogy gazdasági okok miatt megszûntünk. Az Alba Volán SC-t igazolja a döntés a mostani eredmények alapján, az a tény, hogy mindössze két nagy szakosztályt emeltek ki a többi közül, az öttusát és a jégkorongot. De persze én személy szerint ettõl még sajnálhatom azt, hogy nincs úszószakosztály.

- Végülis az öttusa ebbõl a szakosztályból nõtte naggyá magát késõbb...

- így van. Az úszószakosztály megszûnte után 100 gyermek kezdett el öttusázni. így aztán az õ esetükben is igazolást nyert ama mondás, hogy az úszás tekinthetõ az egyik alapsportágnak, az atlétika mellett. S tulajdonképpen az öttusának is az úszás és a futás az alapja. A mostani Volános öttusaedzõk közül például Bencze Andrea, Gallai István az én tanítványaim, úszóim voltak, s most õk igyekeznek sikeres versenyzõket nevelni.

- Milyen volt akkoriban a magyar úszóport helyzete a világban, s milyen a Voláné itthon?

- Akkoriban indult a Széchy iskola, s a magyar úszósport fokozatosan vált világhírûvé. Van egy kimu tatásom az 1970-es évek végérõl, amikor a honi úszó csapatranglistán az AlbaVolán SC a nyolcadik helyet foglalta el, ami mindenképpen azt jelezte, hogy erõs vidéki bázis voltunk.

- Kik voltak a menõ úszók akkor az országban, s közöttük kiknek, hol volt a helye a tieitek közül?

- Akkor Verrasztó Zoltán, Hargitay András, Vladár Sándor voltak a nagy nevek itthon, õk sorra nyerték a nagy világversenyeket is. Nálunk a korábban említett Gyömrei, Sáringer,Miskovits mellett Szabó Ferenc jelentette az élvonalat az országos úszósportban.

- Mióta vagy része a fehérvári úszósportnak?

- 1968-ban kapcsolódtam be, de hallomásból jól ismerem Hirsch Karcsi bácsiékat, akik az alapokat jelentették a város úszósportjában. Voltak elõdeink, hiszen abban a bizonyos Arpád-fürdõ uszodájában világcsúcs is született, a 4x100-as férfiváltó úszott itt világcsúcsot. Ennek tagja volt az a Szilárd Zoltán, aki ma Los Angelesben él, a kislányát pedig fehérvári klub úszójaként, kettõs állampolgárságú versenyzõként én edzem...

- Ha akkor a Volánnál nem szûnik meg a szakosztály, ismerve a mai lehetõségeket, lehetetlenségeket, hol tartanátok ma?

- Ha az anyagi feltételek rendelkezésre álltak volna - mint ahogy nem álltak, hiszen sorra szûntek meg a Volánnál a szakosztályok -, akkor alighanem az úszószakosztály, az öttusázókéhoz hasonlóan világszínvonalon dolgozna, világszínvonalú eredményekkel.

Forrás: Alba Volán Ünnepi kiadványa

Elérhetőségeink

8000 Székesfehérvár, Mészöly G.u. Csitáry G.Emil Uszoda (http://www.csitaryuszoda.hu)További információk az uszoda elõcsarnokában lévő Arena sportboltban, ahol az úszáshoz szükséges felszerelés is megvásárolható hétköznap 15:00-18:00 között.

Edzések, úszótanfolyamok helyszíne:

8000 Székesfehérvár, Mészöly G.u. Csitáry G.Emil Uszoda (http://www.csitaryuszoda.hu)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.